Ukupan broj firmi: 125725

"MEKIĆ" OBRT TRAVNIK, vl. N. Mekić

Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda "MEKIĆ", vlasnik Mekić Nijaz, Travnik


Firma "MEKIĆ" OBRT TRAVNIK, vl. N. Mekić je osnovana 05.02.2010 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-298/201 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira.

Adresa

HAN BILA, POSTINJE B.B., Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-298/201
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 05.02.2010