Ukupan broj firmi: 125725

"BAJRIĆ" SZR BUGOJNO

SZR-mesnica "BAJRIĆ" vl. Bajrić Muamer


Firma "BAJRIĆ" SZR BUGOJNO je osnovana 27.07.1999 godine na osnovu rješenja broj 44/99 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Prerada i konzerviranje mesa.

Adresa

BOSANSKA 50, Bugojno
ID broj
PDV broj
Matični broj 44/99
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 27.07.1999