Ukupan broj firmi: 125725

"DIN" SUR BUGOJNO, vl. A. Nurikić

SUR – Bosanska kafana "DIN" vl. Nurikić Aid, Bugojno


Firma "DIN" SUR BUGOJNO, vl. A. Nurikić je osnovana 25.09.1996 godine na osnovu rješenja broj 02-10-2504/96 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

KULINA BANA B.B, Bugojno
ID broj
PDV broj
Matični broj 02-10-2504/96
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 25.09.1996