"SARAJEVSKA PIVARA" DD SARAJEVO, FAST FOOD LIRA SARAJEVO
"SARAJEVSKA PIVARA" DD SARAJEVO, FAST FOOD LIRA SARAJEVO
Broj pregleda
183
Adresa
M.MUSTAFE BAŠESKIJE 7
Opština
Sarajevo Stari Grad
Telefon
446-444
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
Email
Web
Broj uposlenika
3
Datum registracije