Ukupan broj firmi: 125725

NLB Banka d.d.,Tuzla, Filijala Travnik

NLB Banka d.d.,Tuzla, Filijala Travnik


Firma NLB Banka d.d.,Tuzla, Filijala Travnik je osnovana 21.06.2006 godine na osnovu rješenja broj 1-516 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostalo novčarsko posredovanje.

Adresa

Konatur bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 1-516
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 21.06.2006