Ukupan broj firmi: 125725

Privatna apoteka "ALTEA", vl. Adilović Mersida mr.ph. – Trav

Privatna apoteka "ALTEA", vl. Adilović Mersida mr.ph. – Travnik


Firma Privatna apoteka "ALTEA", vl. Adilović Mersida mr.ph. – Trav je osnovana 14.12.2011 godine na osnovu rješenja broj 05-37-225/11 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Apoteke.

Adresa

Bosanska 115, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 05-37-225/11
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 14.12.2011