Ukupan broj firmi: 125725

"SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH". – Sindikalna organizacija, Mješovita srednja tehnička škola, Travnik

"SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH". – Sindikalna organizacija, Mješovita srednja tehnička škola, Travnik


Firma "SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA, ODGOJA, NAUKE I KULTURE BiH". – Sindikalna organizacija, Mješovita srednja tehnička škola, Travnik je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti sindikata.

Adresa

ŠKOLSKA BB, Travnik

Broj telefona

030/512-148

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije