Ukupan broj firmi: 125725

" API" d.o.o. Sarajevo

Društvo za računarske usluge, marketing i dizajn " API" d.o.o. Sarajevo


Firma " API" d.o.o. Sarajevo je osnovana 11.12.2007 godine na osnovu rješenja broj 65-01-0130-07 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

ZMAJA OD BOSNE (ROBOT KOMERC) BB, Novo Sarajevo

Broj telefona

061-217-684

ID broj 4201286310001
PDV broj
Matični broj 65-01-0130-07
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 11.12.2007