Ukupan broj firmi: 125725

—–

Francuska osnovna škola CIFS Sarajevo


Firma —– je osnovana 26.10.2011 godine na osnovu rješenja broj 65-05-0046-11 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Osnovno obrazovanje.

Adresa

Paromlinska broj 66, Novo Sarajevo
ID broj
PDV broj
Matični broj 65-05-0046-11
Web stranica
Broj uposlenika 6
Datum registracije 26.10.2011