Ukupan broj firmi: 125725

"OTIS Liftovi" d.o.o. Sarajevo


Firma — je osnovana 11.11.2011 godine na osnovu rješenja broj 65-01-0910-11 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Elektroinstalacijski radovi.

Adresa

“ALFA”, PAROMLINSKA 53 F, Novo Sarajevo
ID broj
PDV broj
Matični broj 65-01-0910-11
Web stranica
Broj uposlenika 9
Datum registracije 11.11.2011