Ukupan broj firmi: 125725

"KORI-MM-BLAŽEVIĆ" d.o.o Travnik

"KORI-MM-BLAŽEVIĆ" Društvo ograničene odgovornosti Travnik


Firma "KORI-MM-BLAŽEVIĆ" d.o.o Travnik je osnovana 18.06.2008 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-08-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

GORNJI KORIČANI B.B., Travnik

Broj telefona

063-336-208

ID broj 4236451140009
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-08-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 18.06.2008