Ukupan broj firmi: 125725

"STOP" d.o.o. Travnik

"STOP" d.o.o. Travnik


Firma "STOP" d.o.o. Travnik je osnovana 13.12.1990 godine na osnovu rješenja broj 1-2239 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

ĆOSIĆI B.B., Travnik

Broj telefona

061/780-201

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-2239
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 13.12.1990