SO za ultrazvučnu dijagnostiku "Doc. dr Fahrudin Smajlović"
Specijalistička ordinacija za ultrazvučnu dijagnostiku "Doc. dr Fahrudin Smajlović".
Broj pregleda
4860
Adresa
STARI DRUM 14
Opština
Ilidža
Telefon
Fax
ID broj
PDV broj
Mobitel
Matični broj
10-37-4441/08
Email
Web
Broj uposlenika
0
Datum registracije
08.05.2008