Ukupan broj firmi: 125725

"PERAC" d.o.o. Vitovlje-Travnik

"PERAC" Društvo ograničene odgovornosti Vitovlje-Travnik


Firma "PERAC" d.o.o. Vitovlje-Travnik je osnovana 19.12.2009 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-09-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Pomoćne usluge u šumarstvu.

Adresa

VITOVLJE B.B., Travnik

Broj telefona

61787546

ID broj 4236490390004
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-09-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 19.12.2009