Ukupan broj firmi: 125725

"PERADAR" d.o.o. Travnik

"PERADAR" Društvo za proizvodnju i prodaju peradi i stočne hrane, Travnik


Firma "PERADAR" d.o.o. Travnik je osnovana 09.09.2002 godine na osnovu rješenja broj 1-4355 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj peradi.

Adresa

KRALJEVICE 7, Travnik

Broj telefona

061 171-280

ID broj 4236067980008
PDV broj
Matični broj 1-4355
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 09.09.2002