Ukupan broj firmi: 125725

UDRUŽENJE PROIZVOĐAČA MLIJEKE 2SREDNJA BOSNA" TRAVNIK

UDRUŽENJE PROIZVOĐAČA MLIJEKA "SREDNJA BOSNA", Travnik


Firma UDRUŽENJE PROIZVOĐAČA MLIJEKE 2SREDNJA BOSNA" TRAVNIK je osnovana 08.10.2007 godine na osnovu rješenja broj 04-05-117/2007 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti poslovnih organizacija i udruženja poslodavaca.

Adresa

BOSANSKA B.B., Travnik

Broj telefona

061-786-026

ID broj
PDV broj
Matični broj 04-05-117/2007
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 08.10.2007