Ukupan broj firmi: 125725

"STOMAT.ORDIN.dr.TAFI,SPEC.ORALNE HIRUR."TRAVNIK

"Stomatološka ordinacija dr.Tafi,spec.oralne hirurgije" Travnik


Firma "STOMAT.ORDIN.dr.TAFI,SPEC.ORALNE HIRUR."TRAVNIK je osnovana 21.05.2002 godine na osnovu rješenja broj 05-37-442/02 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti stomatološke prakse.

Adresa

ŽITARNICA-DONJA ČARŠIJA 1/4, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 05-37-442/02
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 21.05.2002