Ukupan broj firmi: 125725

Proizvodnja sirišta "VLAŠIĆ"

Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda,osim proizvodnje sladoleda…,proizvodnja sirišta (maje) "VLAŠIĆ" vl.Kurtović Alma,Travnik


Firma Proizvodnja sirišta "VLAŠIĆ" je osnovana 31.01.2007 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-169/07 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira.

Adresa

ČABRUŠA BB, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-169/07
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 31.01.2007