Ukupan broj firmi: 125725

"SAMARICA" – Spahić Enes

"SAMARICA" – Spahić Enes


Firma "SAMARICA" – Spahić Enes je osnovana 22.06.2004 godine na osnovu rješenja broj 06-27-7-1227/04 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Pomoćne usluge u šumarstvu.

Adresa

TURBE,MUDRIKE BB, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 06-27-7-1227/04
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 22.06.2004