Ukupan broj firmi: 125725

ORG. PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BOR. SBK

ORGANIZACIJA PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA


Firma ORG. PORODICA ŠEHIDA I POGINULIH BOR. SBK je osnovana 13.02.1997 godine na osnovu rješenja broj 33-01 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d. n..

Adresa

PRNJAVOR 16, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 33-01
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 13.02.1997