Ukupan broj firmi: 125725

CAFFE "VERONIA" vlasnica Čabro Jasmina, Travnik

CAFFE "VERONIA" vlasnica Čabro Jasmina, Travnik


Firma CAFFE "VERONIA" vlasnica Čabro Jasmina, Travnik je osnovana 28.08.2012 godine na osnovu rješenja broj 09-22-4-1152/2012 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

Donje Putičevo 120, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-22-4-1152/2012
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 28.08.2012