Ukupan broj firmi: 125725

Mikrokreditna fondacija "LOK" Sarajevo – Regionalni ured Travnik

Mikrokreditna fondacija "LOK" Sarajevo – Regionalni ured Travnik


Firma Mikrokreditna fondacija "LOK" Sarajevo – Regionalni ured Travnik je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostalo kreditno posredovanje.

Adresa

BOSANSKA 45, Travnik

Broj telefona

030-511-169

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije