Ukupan broj firmi: 125725

INFO-TEHNIX d.o.o. Travnik

INFO-TEHNIX Društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik


Firma INFO-TEHNIX d.o.o. Travnik je osnovana 27.12.2010 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-10-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

Čabruša 3, Travnik
ID broj 4236514160005
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-10-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 27.12.2010