Ukupan broj firmi: 125725

Poljoprivredni obrt "SEFER" , vlasnik Sefer Selim , Travnik

Poljoprivredni obrt "SEFER" , vlasnik Sefer Selim , Travnik


Firma Poljoprivredni obrt "SEFER" , vlasnik Sefer Selim , Travnik je osnovana 02.09.2009 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-3094/20 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

SEFERI – KARAULA B.B., Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-3094/20
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 02.09.2009