Ukupan broj firmi: 125725

"ERKON-STIL" d.o.o. Bugojno

"ERKON-STIL" Društvo s ograničenom odgovornošću Bugojno


Firma "ERKON-STIL" d.o.o. Bugojno je osnovana 21.01.2010 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-09-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja obuće.

Adresa

ARMIJE BiH 171, Bugojno

Broj telefona

251-305

ID broj 4236491790006
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-09-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 21.01.2010