Ukupan broj firmi: 125725

"BAJRA" D.O.O. TRAVNIK

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BAJRA" d.o.o. TRAVNIK


Firma "BAJRA" D.O.O. TRAVNIK je osnovana 19.04.1994 godine na osnovu rješenja broj 1-1660 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Prerada i konzerviranje mesa.

Adresa

DOLAC n/L B.B., Travnik

Broj telefona

516-031

ID broj 4236048760005
PDV broj
Matični broj 1-1660
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 19.04.1994