Ukupan broj firmi: 125725

JU "DOM ZDRAVLJA" TRAVNIK sa p.o.

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" TRAVNIK,p.o.


Firma JU "DOM ZDRAVLJA" TRAVNIK sa p.o. je osnovana 24.11.2005 godine na osnovu rješenja broj 2-192 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti opće medicinske prakse.

Adresa

VEZIRSKA 1, Travnik

Broj telefona

030-540981

ID broj 4236357980001
PDV broj
Matični broj 2-192
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 24.11.2005