Ukupan broj firmi: 125725

OSNOVNA ŠKOLA "MEHURIĆI" MEHURIĆI

JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI OSNOVNA ŠKOLA "MEHURIĆI" MEHURIĆI, POTPUNA ODGOVORNOST


Firma OSNOVNA ŠKOLA "MEHURIĆI" MEHURIĆI je osnovana 26.05.1975 godine na osnovu rješenja broj 2-100 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Osnovno obrazovanje.

Adresa

MEHURIĆI BB, Travnik

Broj telefona

030 564-402

ID broj
PDV broj
Matični broj 2-100
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 26.05.1975