Ukupan broj firmi: 125725

Autoprijevoznik "ADILOVIĆ-SALKANOVIĆ" vl.Adilović Đevad,Trav

Autoprijevoznik "ADILOVIĆ-SALKANOVIĆ" vl.Adilović Đevad,Travnik


Firma Autoprijevoznik "ADILOVIĆ-SALKANOVIĆ" vl.Adilović Đevad,Trav je osnovana 30.04.2008 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-861/200 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

HAN BILA,KLJACI 16, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-861/200
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 30.04.2008