Ukupan broj firmi: 125725

"FEKRY" D.O.O. USTIKOLINA, PJ BR.2 BRIKETARA

"FEKRY"D.O.O.USTIKOLINA,PJ BR.2 BRIKETARA, NJUHE-USTIKOLINA


Firma "FEKRY" D.O.O. USTIKOLINA, PJ BR.2 BRIKETARA je osnovana 26.07.2010 godine na osnovu rješenja broj 17-01 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala.

Adresa

NJUHE BB, Foča
ID broj
PDV broj
Matični broj 17-01
Web stranica
Broj uposlenika 9
Datum registracije 26.07.2010