Ukupan broj firmi: 125725

"ENERGONOVA" d.o.o. Sarajevo – Podružnica Pale – Prača

Društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije i proizvodnju hidroelektrične energije "ENERGONOVA" d.o.o. Sarajevo – Podružnica Pale – Prača


Firma "ENERGONOVA" d.o.o. Sarajevo – Podružnica Pale – Prača je osnovana 28.08.2012 godine na osnovu rješenja broj 65-01-0709-08 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja električne energije.

Adresa

ul. Hrenovica bb, Pale - FBiH
ID broj
PDV broj
Matični broj 65-01-0709-08
Web stranica
Broj uposlenika 4
Datum registracije 28.08.2012