Ukupan broj firmi: 125725

"HALIL SOFRADŽIJA" SRD FOČA USTIKOLINA

"HALIL SOFRADŽIJA" SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO FOČA USTIKOLINA


Firma "HALIL SOFRADŽIJA" SRD FOČA USTIKOLINA je osnovana 27.11.1997 godine na osnovu rješenja broj R-I-29/97 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

USTIKOLINA BB., Foča

Broj telefona

038/518-312

ID broj
PDV broj
Matični broj R-I-29/97
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 27.11.1997