Ukupan broj firmi: 125725

Obućarstvo "LAMPAS" vl.Palić Selvudin, Travnik

Obućarstvo "LAMPAS" vl.Palić Selvudin, Travnik


Firma Obućarstvo "LAMPAS" vl.Palić Selvudin, Travnik je osnovana 11.08.2011 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-1276201 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja obuće.

Adresa

BAŠBUNAR BB, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-1276201
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 11.08.2011