Ukupan broj firmi: 125725

"FEKRY" D.O.O.USTIKOLINA

"FEKRY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU USTIKOLINA


Firma "FEKRY" D.O.O.USTIKOLINA je osnovana 17.08.2006 godine na osnovu rješenja broj 378 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

NJUHE BB., Foča

Broj telefona

062/272 574

ID broj 4245049300007
PDV broj
Matični broj 378
Web stranica
Broj uposlenika 33
Datum registracije 17.08.2006