Ukupan broj firmi: 125725

"EUROM"KALKAN GTD USTIKOLINA

"EUROM" KALKAN GRAĐEVINSKO TRGOVAČKO DRUŠTVO USTIKOLINA


Firma "EUROM"KALKAN GTD USTIKOLINA je osnovana 22.10.1999 godine na osnovu rješenja broj 237 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

USTIKOLINA BB., Foča

Broj telefona

038/518-175

ID broj
PDV broj
Matični broj 237
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 22.10.1999