Ukupan broj firmi: 125725

Mjesna zajednica Ilovača,Travnik

Mjesna zajednica Ilovača,Travnik


Firma Mjesna zajednica Ilovača,Travnik je osnovana 16.07.2002 godine na osnovu rješenja broj 02-34-11-165/02 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Opće djelatnosti javne uprave.

Adresa

ILOVAČA BB, Travnik

Broj telefona

030-518058

ID broj
PDV broj
Matični broj 02-34-11-165/02
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 16.07.2002