Ukupan broj firmi: 125725

"LUKA" caffe-bar Turbe-Travnik,vl. Š.Fikret

Caffe-bar "LUKA" vlasnik Šiljak Fikret,Travnik


Firma "LUKA" caffe-bar Turbe-Travnik,vl. Š.Fikret je osnovana 18.05.2005 godine na osnovu rješenja broj 06-22-4-1626/20 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti pripreme i usluživanja pića.

Adresa

TURBE,STANIČNA 21, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 06-22-4-1626/20
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 18.05.2005