Ukupan broj firmi: 125725

Pokretna trgovačka radnja "ALIĆ BENJAMIN" vlasnik Alić Benja

Pokretna trgovačka radnja "ALIĆ BENJAMIN" vlasnik Alić Benjamin, Mehurić, Travnik


Firma Pokretna trgovačka radnja "ALIĆ BENJAMIN" vlasnik Alić Benja je osnovana 03.06.2011 godine na osnovu rješenja broj 09-20-2-628/201 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, štandova i tržnica.

Adresa

MEHURIĆ, SUHI DOL 13, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-20-2-628/201
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 03.06.2011