Ukupan broj firmi: 125725

Farma "Bare-Land" vlasnik Marijolović Ivo, Nova Bila, Travnik

Farma "Bare-Land" vlasnik Marijolović Ivo, Nova Bila, Travnik


Firma Farma "Bare-Land" vlasnik Marijolović Ivo, Nova Bila, Travnik je osnovana 05.06.2012 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-1151/2012 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uzgoj peradi.

Adresa

Nova Bila, Podolac 135A, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-1151/2012
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 05.06.2012