Ukupan broj firmi: 125725

JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Radna jedinica "Elektro-Nova Bila",Nova Bila

JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Radna jedinica "Elektro-Nova Bila",Nova Bila


Firma JP "EP HZ H-B" d.d. Mostar,PJ Distribucija električne energije-Distribucijsko područje "Centar"- Radna jedinica "Elektro-Nova Bila",Nova Bila je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

NOVA BILA BB, Travnik

Broj telefona

030/707-714

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije