Ukupan broj firmi: 125725

Zlatarska radnja "ZLATAR" vlasnik Čajnić Adnan, Travnik

Zlatarska radnja "ZLATAR" vlasnik Čajnić Adnan, Travnik


Firma Zlatarska radnja "ZLATAR" vlasnik Čajnić Adnan, Travnik je osnovana 31.01.1991 godine na osnovu rješenja broj 124/V I 85/V D kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda.

Adresa

Žitarnica E-4, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 124/V I 85/V D
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 31.01.1991