Ukupan broj firmi: 125725

Grafički studio "DIN", vlasnik Fuško Nihad , Travnik

Grafički studio "DIN", vlasnik Fuško Nihad , Travnik


Firma Grafički studio "DIN", vlasnik Fuško Nihad , Travnik je osnovana 01.09.2009 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-3056/20 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostalo štampanje.

Adresa

DONJA BOJNA 153, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-3056/20
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 01.09.2009