Ukupan broj firmi: 125725

SR pilana "LIPA" vl. Karašin Safet

SR pilana "LIPA" vl. Karašin Safet


Firma SR pilana "LIPA" vl. Karašin Safet je osnovana 09.09.1997 godine na osnovu rješenja broj 1-630 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

IVICA BB, Bugojno
ID broj
PDV broj
Matični broj 1-630
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 09.09.1997