Ukupan broj firmi: 125725

"Mini Wat" d.o.o. Travnik

"Mini Wat" Društvo za proizvodnju i promet električne energije, trgovinu i usluge d.o.o. Travnik


Firma "Mini Wat" d.o.o. Travnik je osnovana 21.09.2011 godine na osnovu rješenja broj 05-0-Reg-10-000 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja električne energije.

Adresa

Han Bila bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 05-0-Reg-10-000
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 21.09.2011