Ukupan broj firmi: 125725

EBERKON d.o.o. Travnik

EBERKON d.o.o. Travnik,društvo za proizvodnju i promet električne energije


Firma EBERKON d.o.o. Travnik je osnovana 27.06.2011 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-11-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja električne energije.

Adresa

Donja Mahala 9, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-11-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 27.06.2011