Ukupan broj firmi: 125725

"NEVISTIĆ" d.o.o Nova Bila-Travnik

"NEVISTIĆ" Društvo ograničene odgovornosti Nova Bila Travnik


Firma "NEVISTIĆ" d.o.o Nova Bila-Travnik je osnovana 06.08.2008 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-08-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n..

Adresa

NOVA BILA B.B., Travnik

Broj telefona

061-751-567

ID broj 4236454320008
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-08-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 06.08.2008