Ukupan broj firmi: 125725

"AMIA-PROMET" D.O.O. VAREŠ

DRUŠTVO ZA PRERADU I PROMET DRVETA "AMIA-PROMET" D.O.O. VAREŠ


Firma "AMIA-PROMET" D.O.O. VAREŠ je osnovana 06.11.1998 godine na osnovu rješenja broj 1-7553 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane građe); impregnacija drveta.

Adresa

PALJEG-RAVNE BB, Vareš

Broj telefona

061/185-273

ID broj 4218084070009
PDV broj
Matični broj 1-7553
Web stranica
Broj uposlenika 5
Datum registracije 06.11.1998