Ukupan broj firmi: 125725

"TERMONOVA" d.o.o. Travnik

"TERMONOVA" d.o.o. Društvo za proizvodnju, promet, usluge i održavanje Travnik


Firma "TERMONOVA" d.o.o. Travnik je osnovana 10.04.2006 godine na osnovu rješenja broj 1-4969 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju.

Adresa

Centar I Faza III Lamela III, Travnik

Broj telefona

061-105-896

ID broj 4236372600002
PDV broj
Matični broj 1-4969
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 10.04.2006