Ukupan broj firmi: 125725

UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA KARAULSKO-VLAŠIĆKOG PLA

UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA KARAULSKO-VLAŠIĆKOG PLATOA


Firma UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA KARAULSKO-VLAŠIĆKOG PLA je osnovana 20.11.2000 godine na osnovu rješenja broj 04-05-101/00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti strukovnih članskih organizacija.

Adresa

KARAULA B.B., Travnik

Broj telefona

535-803

ID broj
PDV broj
Matični broj 04-05-101/00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 20.11.2000