Ukupan broj firmi: 125725

ŽSB/SBK MINIST.PROST.UREĐ.OBNOVE I POVRATKA

ŽSB/SBK MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA,OBNOVE I POVRATKA


Firma ŽSB/SBK MINIST.PROST.UREĐ.OBNOVE I POVRATKA je osnovana 26.04.2001 godine na osnovu rješenja broj 5/2001 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Opće djelatnosti javne uprave.

Adresa

PRNJAVOR 16, Travnik

Broj telefona

511-215;518-209

ID broj
PDV broj
Matični broj 5/2001
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 26.04.2001